W piękny niedzielny dzień w Strzelcach Małych mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w VIII Pikniku Lotniczym.

14 czerwca 1940

14.06.2022

„Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie." - George’a Santayana

Słoneczna niedziela upłynęła pod znakiem sportowej rywalizacji, zabawy i uśmiechu, a wszystko to odbyło się w niezwykle szczytnym celu.

Program „Praca dla Więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową.

Dziś jest dzień, na który każde dziecko, małe i duże czeka z niecierpliwością.

Funkcjonariusze tarnowskiego zakładu karnego nie pozostają obojętni na los rodzin ukraińskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej