2 września br. na terenie Muzeum Stutthof uczczono 84. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof, w której udział wziął płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z płk. Arturem Królem, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz ppłk. Mirosławem Detmerem, Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie.

1 września w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Sztumie odbyły się uroczystości upamiętniające poległych w niej naszych rodaków.

Ogłoszenie z przeprowadzenia przetargu na dzierżawę hali produkcyjnej wraz z gruntem w Zakładzie Karnym w Sztumie

26 sierpnia br. w Samborowie odbyły się I Mistrzostwa Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie, pod honorowym patronatem Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie oraz V Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Ostróda.

26 sierpnia 2023 roku odbył się uroczysty apel z okazji nadania nowego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie oraz jubileuszu 100-lecia jednostki.

11 sierpnia br. na placu apelowym 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczysta zbiórka. Były dwa powody uroczystego spotkania. Po pierwsze, Święto Wojska Polskiego, które przypada 15 sierpnia. Drugą okazją, w związku z którą żołnierze i pracownicy cywilni spotkali się na uroczystej zbiórce, było przypadające 28 sierpnia Święto Lotnictwa Polskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej