Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia stacjonarne i studia niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023.

1 marca 2022 roku ppłk Mirosław Detmer, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku, złożył wiązanki i oddał hołd Żołnierzom Wyklętym- Bohaterom walki o Niepodległość w powojennej Polsce. Asysta honorowa funkcjonariuszy Wojska Polskiego uświetniła uroczystość.

W dniach 9-10 czerwca br. odbędzie się kolejna edycja sztumskiego Przeglądu Sztuki Więziennej. To już XXXI Ogólnopolski i XVIII Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W dniu 14 lutego 2022 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku obchodzili Święto Służby Więziennej.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej