Dnia 06 października 2021r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Strzelinie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej ze Strzelina z młodzieżą.

Jako nieliczni w okręgu wrocławskim realizujemy w Zakładzie Karnym w Strzelinie finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, projekt pn; „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną...

Spotkania z młodzieżą szkół średnich.

Jesienne Targi Pracy z udziałem Służby Więziennej.

Przedstawiciele władz lokalnych z młodzieżą, nauczycielami i funkcjonariuszami służb mundurowych uczestniczyli w obchodach napaści ZSRR na Polskę.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej