W bieżącym tygodniu Zakład Karny w Siedlcach trzykrotnie gościł studentów kierunku kryminologia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Celem wizyty było zapoznanie studentów ze strukturą, zdaniami i misją Służby Więziennej oraz zaprezentowanie formacji mundurowej jako atrakcyjnego pracodawcy

13 grudnia w całej Polsce obchodzone są uroczystości upamiętniające 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W siedleckiej jednostce penitencjarnej w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych upowszechniana jest wiedza o wydarzeniach z 1981r.

Szlachetna paczka

12.12.2022

Pomoc drugiemu człowiekowi to wyraz dojrzałości moralnej, odpowiedzialności i szacunku dla innych osób

ZK Siedlce i Stowarzyszenie POSTIS z siedzibą w Lublinie działają na rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej skazanych osób z niepełnosprawnościami

Nietypowy przemyt kokainy udaremnili funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach. Przy kobiecie ubiegającej się o wstęp na teren jednostki w celu widzenia z synem ujawniono chusteczkę nasączoną kokainą

W siedleckiej jednostce odbyły się specjalistyczne ćwiczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej z udziałem grupy Interwencyjnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, Państwowej Straży Pożarnej i Policji

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej