Służba Więzienna - Zakład Karny w Siedlcach kontynuuje realizację edukacji młodzieży w ramach ogólnopolskich programów "W SŁUŻBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej oraz "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" z zakresu edukacji proobronnej. W obu projektach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

W Zakładzie Karnym w Siedlcach dobiegł końca kurs zawodowy "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" adresowany do skazanych recydywistów penitencjarnych przebywających w warunkach izolacji więziennej

W dniach 09-10 września 2023 roku w Siedlcach odbyły się XXIX Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym - jedna z największych imprez wystawienniczych we wschodniej Polsce. Jednym z wystawców była Służba Więzienna - Zakład Karny w Siedlcach

Wzorem lat ubiegłych Zakład Karny w Siedlcach włączył się do akcji Narodowego Czytania. Funkcjonariusze Służby Więziennej i osadzeni czytali "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Siedlcach kolejny raz zaangażowali osadzonych w zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Inicjatywie towarzyszy hasło "Pozytywnie zakręceni"

System Dozoru Elektronicznego – najnowocześniejsza, najbardziej efektywna i ekonomiczna, nieizolacyjna forma wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków karnych i zabezpieczających.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej