Zakład Karny w Rawiczu po raz kolejny włącza się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, kolejny raz odbiorcami byli Nasi milusińscy korzystający w okresie wakacyjnym z półkolonii.

W dniu dzisiejszym po raz pierwszy obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej, który nie tylko skłania do refleksji nad historią Naszej formacji, ale i daje możliwość wyróżnienia funkcjonariuszy aktualnie pełniących służbę.

SŁUŻYMY POMOCĄ - MAMY TO WE KRWI

Zakład Karny w Rawiczu na obchodach 103 rocznicy przyłączenia Powiatu Rawickiego do Polski.

Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Rawiczu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Dysponujemy pomieszczeniami, zlokalizowanymi na terenie jednostki organizacyjnej, w których możliwe jest zatrudnienie osadzonych, o powierzchni do 1300m², z możliwością ich podziału, posiadającymi instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno - kanalizacyjną, z zorganizowanym zapleczem socjalnym i sanitarnym.

Czas przedświąteczny to okres zadumy, refleksji, bardziej uważnego przyglądanie się sobie, swojemu otoczeniu, wrażliwości na krzywdę innych, potrzeby dzielenia się tym, co mamy. Dla kadry penitencjarnej to doskonała okazja do podejmowania działań kształtujących osoby pozbawione wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej