Zgodnie z tradycją do Zakładu Karnego w Płocku przybyli harcerze z Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego.

6 grudnia najczęściej jest kojarzony z Dniem Świętego Mikołaja, ale w tym czasie obchodzony jest również Dzień Anioła.

Data 25 listopada została wyznaczona w dniu 17 grudnia 1999 roku, przez Zgromadzenie ogólne ONZ, jako data obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Płockie obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Służby Więziennej upłynęły pod hasłem wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

W dniu 27 października 2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku płk Andrzej Fereniec zawarł porozumienie o współpracy ze Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu, które reprezentował Dyrektor szkoły - Pan Damian Szcześniewski.

Funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Płocku szer. Iwona Dankowska i por. Joanna Bukowska przeprowadziły dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Płocku zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej