Koce, ręczniki frotowe, dla więziennictwa zbędne i wybrakowane okazały się pomocą dla bezdomnych zwierząt

Komunikat w sprawie udzielania widzeń oraz zatrudnienia w Zakładzie Karnym w Pińczowie

Komunikat

26.03.2020

Komunikat Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2

Komunikat

12.03.2020

Komunikat dotyczący procedur w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych

W dniu wczorajszym mięliśmy okazję podsumować działalność naszej jednostki w 2019 roku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej