Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie wydali kolejną partię środków ochrony wspomagając Zakład Karny w Tarnowie w przekazaniu maseczek następnym instytucjom

Codzienny spacer jest prawem przysługującym osadzonym. Jak się odbywa?

Pomimo trwającej od kilku miesięcy pandemii Koronawirusa, funkcjonariusze Służby Więziennej nadal pełnią służbę prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne

Kolejna partia maseczek ochronnych, uszytych w Zakładzie Karnym w Pińczowie, została przekazana w ramach akcji #Resortsprawiedliwościpomaga. Tym razem 2000 maseczek trafiło do Gminy Dębno.

Dwa tysiące maseczek ochronnych przekazali funkcjonariusze pińczowskiej jednostki w ramach akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej