W dniach 18- 25 listopada odbył się II Tydzień Kryminologiczny realizowany przez Instytut Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Zgodnie z  podpisanym porozumieniem, funkcjonariusze przekazali Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach wykonane przez osadzonych maty węchowe, jak również koce oraz karmę zakupioną za zebrane pieniądze wśród funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

W dniu 24 listopada 2022 roku w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim miała miejsce uroczysta odprawa służbowa zorganizowana w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

W dniu 3 października w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą na „Budowę pawilonu mieszkalnego wraz z infrastrukturą” towarzyszącą

czyli o tym jak w procesie prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych przekazywać wartości uniwersalne i ponadczasowe, bo patriotyzm to przecież nie tylko edukacja historyczna.

W dniu 1 września 2022 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opolu Lubelskim naukę rozpoczęło 157 uczniów. Łącznie w szkole funkcjonuje 7 oddziałów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej