Wrzesień przepełniony jest wydarzeniami, które odcisnęły piętno na kartach historii Naszej Ojczyzny. 17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Aresztowano ponad 200 tysięcy Polaków, w tym oficerów, policjantów i prawników, a masowe wywózki na Syberię objęły około milion 350 tysięcy naszych rodaków.

3 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie ppłk Jan Pietrzyk uczestniczył w lokalnych obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej połączonych ze świętem Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew.

Z dniem 1 września br. również skazani rozpoczęli naukę. W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie, który ma jedyną więzienną szkołę w okręgu opolskim, w 8 oddziałach szkolnych naukę zaczęło 171 słuchaczy.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński z dniem 12 sierpnia 2020 r. powołał ppłk. Jana Pietrzyka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie. Rozkaz personalny w obecności funkcjonariuszy jednostki przekazał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nysie wzięli udział w pikniku charytatywnym, który zorganizowano w niedzielę, 2 sierpnia br. w Paczkowie. Celem imprezy było zebranie środków na leczenie Adriana Piętonia, który choruje na nowotwór żołądka.

31 lipca br. uroczyście pożegnano Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosława Ligęzę, który po 29 latach i 11 miesiącach służby w naszej formacji odszedł na emeryturę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej