W dniu 25.04.2023 r. w ramach realizacji programu Oddziału Terapeutycznego tutejszej jednostki odbyło się spotkanie z młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień.

24 kwietnia 2023 roku na terenie placówki oświatowej w Wygodzie funkcjonariusz z łowickiej jednostki penitencjarnej przeprowadził zajęcia edukacyjne dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wygodzie.

W dniu 20 kwietnia 2023 r. piętnastoosobowa grupa studentów - seniorów odbyła wycieczkę do Zakładu Karnego w Łowiczu.

W okresie 14.04 – 16.04.2023r. funkcjonariuszki łowickiej jednostki penitencjarnej uczestniczyły w XV Ogólnopolskich Warsztatach Niesienia Posłania AA do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych odbywających się w Sielpi Wielkiej.

18 kwietnia 2023 roku w obecności zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu mjr Pawła Pietrzaka, a także kierownika działu kadrowo – organizacyjnego i kierownika ochrony nasza koleżanka, będąca dotychczas pracownikiem cywilnym tutejszej jednostki , wzmocniła dział ochrony w łowickiej jednostce penitencjarnej.

17 kwietnia 2023 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu „W Służbie Prawu” funkcjonariusze łowickiej jednostki penitencjarnej przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w  Łaguszewie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej