W Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie odbyło się spotkanie edukacyjne z przedstawicielem Nadleśnictwa Manowo.

Areszt Śledczy w Koszalinie po raz kolejny miał przyjemność gościć przedstawicieli fundacji "zaSTOPuj" w ramach współpracy odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne połączone z koncertem piosenki autorskiej.

Readaptacja społeczna skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych ma również związek z realizowaniem inicjatyw poza jednostką penitencjarną.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został ustanowiony podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyło się 27 stycznia 2005 roku. Samo słowo holocaust w języku angielskim oznacza zagłada, zwłaszcza wiążąca się ze spaleniem ofiar. Dziś termin holocaust stosuje się w kontekście zagłady Żydów w okresie II wojny światowej dokonanej przez III Rzeszę w Europie. Od tych wydarzeń dzielą nas już dziesięciolecia jednak nie zmienia to faktu, że poniesione...

”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”

Kolejne spotkanie skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie z przedstawicielem IPN.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej