Fotokonfrontacje

26.02.2021

We współpracy z Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym zorganizowano wystawę niezwykłych fotografii

W dniach 15-18.02.2021 r. w sali widzeń odbyły się koncerty muzyczne dla skazanych w wykonaniu uczestników pracowni muzycznej tworzących zespół, którego polska nazwa mogłaby brzmieć: „Poza melodią” lub „Rozstrojeni”

18 lutego 2021 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie przystąpili do ogólnopolskiej akcji oddawania krwi organizowanej przez Służbę Więzienną „Służymy pomocą – mamy to we krwi”

10 lutego br. odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystiana Kulicza z  kolejnym kontrahentem zainteresowanym zatrudnieniem skazanych

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

Osadzeni w ramach zajęć pracowni plastycznej przygotowali prace plastyczne, które przekazano na rzecz 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w celu zakupu sprzętu dla oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej