Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykorzystywania psów do realizacji zadań Służby Więziennej § 3 ust. 4 pkt 1 informuje:

28 maja 2018 roku w  Zakładzie Karnym w  Kamińsku podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” z  Górowa Iławeckiego.

Kolejna wyróżniająca postawa funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej