Z Inicjatywy inowrocławskich policjantek w Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu odbyła się konferencja dotycząca problemu cyberprzemocy i temu jak się bronić przed hejtem. Wzięli w niej udział reprezentanci szkół ponadpodstawowych podległych Starostwu Powiatowemu. Prelegentami byli przedstawiciele Policji, Służby Więziennej i Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Inowrocławiu.

7 grudnia odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Wraz z nimi bawiły się dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Agata”.

W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w dniu 7 grudnia 2019 r. odbyło się „Mikołajkowe” spotkanie rodzinne dla skazanych i ich rodzin.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu przyłączyli się do festynu zorganizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu w ramach akcji charytatywnej „Nowy początek”.

Skazani Zakładu Karnego w Inowrocławiu brali udział w niecodziennym spektaklu. Tym razem dominowała „literatura lekka”. Dzień przed mikołajkami inowrocławską jednostkę odwiedzili seniorzy – podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, aby zaprezentować występ teatralny.

30 uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Chemiczno Elektronicznych w Inowrocławiu miało okazję wziąć udział w niecodziennej lekcji na terenie Zakładu Karnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej