Skazani z Zakładu Karnego w Głogowie kontynuują szycie maseczek. Program resocjalizacyjny „Wspieramy szyjąc” nadal funkcjonuje w tutejszej jednostce penitencjarnej.

Nakaz, bo tak się wabi, to pies specjalny, który pełni służbę w jednostce penitencjarnej w Głogowie. Psy specjalne przechodzą specjalistyczne szkolenia i odbywają służbę razem ze swoimi opiekunami, w wielu rodzajach służb mundurowych, w tym w Służbie Więziennej. Są traktowane jak pełnoprawni funkcjonariusze. Służba psa w więziennictwie trwa średnio około 9 lat.

Od 2011 roku, na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku w dniu 8. lutego obchodzimy Święto Służby Więziennej.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk. Cezarego Kosacza, z dniem 1 lutego 2022 roku powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Głogowie ppłk Henryka Haryk.

Pomagajmy

31.01.2022

Podaruj 1% podatku Bartkowi

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej