Spotkanie z poezją

06.11.2018

W dniu 06 listopada br., na terenie jednostki w Garbalinie odbył się spektakl poetycko – muzyczny pt. „Miłość jest najważniejsza”.

W dniach 15-19 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzone zostało wzorem lat ubiegłych, przedsięwzięcie pn. „Mediacja w postępowaniu karnym”. Bazując na zdobytym doświadczeniu, kadra jednostki zorganizowała cykl spotkań tematycznych, chcąc bezpośrednio dotrzeć do jak najszerszej populacji osadzonych zainteresowanym powyższym tematem. Zaproszeni do współpracy prelegenci, skupiali się na promocji mediacji jako alternatywnej metody...

W dniu 13 października br. na terenie Łęczycy odbyły się XII Obchody Dnia Świętego Huberta pn. „Ekologiczny Hubertus Łęczycki”.

W dniu 11 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, reaktywowane zostało porozumienie dotyczące współpracy Zakładu Karnego w Garbalinie z Zespołem Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Porozumienie dotyczy upowszechniania wśród uczniów szkoły zagadnień związanych z funkcjonowaniem Służby Więziennej. Łęczycki Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej reprezentował dyrektor placówki p. Andrzej Saganiak, natomiast Zakład Karny w Garbalinie – dyrektor...

W dniu 04 października br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, gościliśmy p. Wojciecha Kubiaka, który wystąpił z programem artystycznym skierowanym bezpośrednio do osadzonych pt. "Patriotyzm Na Rockowo".

W sobotę 22 września odbyło się spotkanie, na którym podsumowano 45 – letnią działalność klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Strażak", przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczycy. Historia powstania klubu sięga początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Od samego początku jego powstania członkami klubu byli strażacy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej