W dniu 31 stycznia br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy dębicką jednostką penitencjarną a Nadleśnictwem w Dębicy.

Funkcjonariusze Działu Penitencjarnego - wychowawcy, psychologowie, funkcjonariusze ds. zatrudnienia osadzonych. To właśnie oni realizują oddziaływania penitencjarne i psychokorekcyjne wobec osób pozbawionych wolności.

W dniu dzisiejszym miała miejsce wizyta funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy w Liceum Ogólnokształcącym im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy.

Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości obfituje w wiele wydarzeń zorganizowanych na tą wyjątkową okazję. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Dębica oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z mieszkańcami w obchodach uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy – ppłk Norbert Gaweł podpisał porozumienie z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie – Panią Agnieszką Jakubus.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej