Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną...

Kolejny rok z POWER

26.02.2019

Rozpoczyna się kolejny rok uczestnictwa Zakładu Karnego w Sieradzu w szkoleniach zawodowych dla osadzonych realizowanych w ramach POWER 2014-2020.

Pies specjalny pomaga wykrywać niebezpieczne środki odurzające na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu.

Koncert zespołu rockowego '' SILENT'' za murami sieradzkiego zakładu karnego.

Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez współpracę z grupą " POPLON ".

3 funkcjonariuszy sieradzkiego zakładu karnego otrzymało brązowe odznaki honorowych zasłużonych dawców krwi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej