Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich udaremnili próbę przemytu niedozwolonych substancji odurzających w przesyłce skierowanej do skazanego.

W dniu 28.04.2021 r. rozpoczęliśmy na terenie tut. Zakładu Karnego kurs spawacza metodą TIG 141 dla 10 osób pozbawionych wolności. Organizatorem kursu jest Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowe POLIFACH ze Strzelec Opolskich.

W dniu 21 maja 2021 roku na uroczystościach odbywających się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Służbę Więzienną reprezentowali Dyrektorzy strzeleckich jednostek penitencjarnych. Ppłk Arnold Henne oraz ppłk Leszek Jankowski złożyli życzenia wszystkim strażakom.

W obchodach Święta Konstytucji 3 Maja zorganizowanych przez władze miasta i powiatu strzeleckiego uczestniczyła delegacja z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To wyjątkowe święto dla każdego Polaka, podczas którego wszyscy jednoczymy się pod wspólnymi biało-czerwonymi barwami narodowymi.

30 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyła się w innej niż zwykle formie uroczystość zakończenia roku szkolnego, w której uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa strzeleckiej "jedynki": ppłk Leszek Jankowski oraz ppłk Andrzej Dąbrowski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej