Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wspólnie z zastępcą ppłk. Andrzejem Dąbrowskim wzięli udział w uroczystości ślubowania pierwszego rocznika klas mundurowych oraz nadania stopnia młodszego kadeta. Uroczystość ślubowania odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

8 października br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski uczestniczył w konferencji „Oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego dla młodzieży Powiatu Strzeleckiego”.

W ramach akcji Sprzątanie Świata grupa skazanych z Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich po raz kolejny z dużym zaangażowaniem przyłączyła się do porządkowania miejscowych okolic.

13 września br. funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich udaremnili próbę przemytu substancji niedozwolonej na teren jednostki.

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wspólnie z zastępcą ppłk. Andrzejem Dąbrowskim wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zakład karny sprawuje patronat nad uczniami z klasy o profilu technik logistyk penitencjarny.

W lokalnych obchodach 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zorganizowanych 1 września br. przez Zarząd Kombatantów i Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Opolskich oraz władze lokalne, uczestniczyła delegacja reprezentująca obie miejscowe jednostki penitencjarne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej