Teatr w więzieniu

03.04.2019

W dniu 2.04.2019 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi Teatr Kurtyna z Krakowa wystawił dla skazanych kobiet spektakl pt.: "Więzy Krwi".

W ramach akcji charytatywnej organizowanej dla poważnie chorego Antosia Trębińskiego, Zakład Karny Nr 1 w Łodzi przekazał na licytację maskotkę promocyjną Służby Więziennej.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi rozpoczął się cykl kursów skierowanych do osób pozbawionych wolności. Przedsięwzięcie zrealizowane jest dzięki środkom z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniu 25.02.2019 roku Zakład Karny Nr 1 w Łodzi odwiedzili podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im Jana Ziei z Kolonii Ossa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej