KOMUNIKAT

19.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że aktualnie wstrzymuje się:

Herbska Służba Więzienna zawsze chętnie pomaga potrzebującym. Tym razem „pompowali” dla chorego małego Wojtusia.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #resortsprawiedliwościpomaga kolejna partia maseczek już przekazana.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga maseczki ochronne szyte są również w Zakładzie Karnym w Herbach.

Kreatywność w doborze oddziaływań resocjalizacyjnych herbskich funkcjonariuszy, zwiększa szansę na przystosowanie osadzonych do życia w społeczeństwie.

Dzisiaj swoje święto obchodzą ci, którzy zarówno za więziennymi murami jak i poza nimi niosą pomoc chorym i cierpiącym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej