24 stycznia 2019 r., w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Święta z rodziną

21.12.2018

Program resocjalizacji w zakresie integracji rodzin w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej