10 pompek w szczytnym celu na rzecz ratowania małego Wojtka.

KOMUNIKAT

16.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W Dziale Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Zakładzie Karnym w Czarnem zakończyło się szkolenie specjalistyczne

KOMUNIKAT

09.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Czarnem udzielił pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.

PODZIĘKOWANIA

04.06.2020

Organizatorzy Akcji Charytatywnej „Dar Serca” pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie pragną podziękować wszystkim funkcjonariuszom z jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie, którzy włączyli się do naszej akcji za udzielone wsparcie dla naszej koleżanki Magdaleny oraz kolegi Pawła.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej