W dniu 10 września, zastępca komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej mjr Beata Demut przeprowadziła w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku, prelekcję na temat historii i działalności Służby Więziennej.

W lokalnych uroczystościach upamiętniających wybuch drugiej wojny światowej wzięli udział funkcjonariusze Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej.

Toruński rynek był główną areną wojewódzkich obchodów Święta Policji, którym przewodniczył pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk.

W piątek 13 lipca br. w Tucholskim Ośrodku Kultury odbyły się uroczyste obchody z okazji święta policji, w których wziął udział Komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej ppłk Sławomir Paszkowski.

W dniach 6 – 8 czerwca 2018r., w ODK SW w Suchej szkolili się funkcjonariusze i pracownicy działów ewidencji.

W dniach 5 - 8 czerwca 2018 r., w Oddziale Zamiejscowym w Zwartowie odbyło się posiedzenie Głównego Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej