30 czerwca  płk Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu uczestniczył w uroczystych obchodach święta 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. Piotra Wysockiego w Opolu.

Ranking kandydatów z naboru Nr III/2022, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony

Ranking kandydatów z naboru Nr IV/2022, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego

Areszt Śledczy we Wrocławiu w gronie kilkunastu wystawców Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Zachodnią Izbę Gospodarczą oraz Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej które odbyły się w dniach 13-14.06.2022r.

W czerwcu, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku przybliżyli młodzieży szkolnej zasady funkcjonowania współczesnego więzienia, pokazali w jaki sposób prowadzona jest praca resocjalizacyjna oraz terapeutyczna. Spotkania te zawierały w sobie również profilaktykę zachowań przestępczych oraz ich konsekwencji

24 czerwca br. na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, pana Dariusza Sobków, uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas mundurowych oraz klasy o profilu Bezpieczeństwo Narodowe. Areszt Śledczy w Opolu reprezentował dyrektor jednostki mjr. Mariusz Gąska.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej