Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi oraz Prezes Koła Terenowego SOW przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi ogłaszają przedłużenie konkursu pt. "Służba Więzienna w regionie łódzkim. Wczoraj i dziś".

Zakład Karny w Sieradzu edukuje osadzonych w ramach obchodzonego w dniach 21 – 28 lutego 2020 '' Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ''.

Drużyna Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim wygrała Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego w koszykówce

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazują wiedzę, umiejętności oraz doświadczenia zawodowe z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną petentów.

13 lutego 2020 roku w Ośrodku Zamiejscowym w Sulejowie Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński wraz z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim oraz dyrektorem okręgowym Służby Więziennej w Łodzi płk. Włodzimierzem Jackiem Głuchem wręczyli funkcjonariuszom odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

System opieki zdrowotnej nad osobami osadzonymi na przykładzie największego szpitala więziennego w Polsce przy Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej