23 kwietnia przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto organizowane jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej.

21 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyły się zajęcia dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, które tym razem przeprowadzono online. Dyrektor jednostki ppłk Janusz Zdobylak powitał studentów, promował Służbę Więzienną jako formację, motywując studentów do podjęcia pracy w jej strukturach w przyszłości.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich systematycznie od kilku lat uczestniczą w honorowym oddawaniu krwi.

20 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyła się wizytacja Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby.

Służba Więzienna jest trzecią, co do wielkości formacją mundurową w kraju, która silnie wpisuje się w tradycje i idee niepodległościowe oraz patriotyczne.

Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień prowadzą działania mające na celu uniemożliwienie przemytu na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów i substancji niedozwolonych. Przy wykorzystaniu najnowszych technologii, psów specjalnych i profesjonalnej pracy operacyjnej "mieszają szyki" przestępcom, którzy nie ustają w próbach przemytu. Na szczęście jesteśmy o krok przed nimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej