Skazani z radomskiego Aresztu Śledczego uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych.

Dzięki dobrym relacjom z lokalnymi przedsiębiorcami, udało się nawiązać współpracę z nowym kontrahentem, realizując tym samym program "Praca dla Więźniów".

funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez władze samorządowe w Krasnej Dąbrowie

Turniej Paintball'a w Zakładzie Karnym w Chełmie.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z IPS_Innovative Prison Systems oraz BSAFE LAB/University of Beira Interior,  zorganizowała  Kurs Certyfikacyjny w ramach projektu R4JUST „Program rozwoju kompetencji w zakresie zapobiegania radykalizacji dla profesjonalistów wymiaru sprawiedliwości”.

Podsumowanie kampanii pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie edukacji prawnej, przeciwdziałania przestępczości, kształtowania wśród młodzieży postaw obywatelskich, patriotycznych w szkołach średnich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej