Ósmy lutego to ważna data w kalendarzu Służby Więziennej . Data ta upamiętnia wydanie w dniach 7 i 8 lutego 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, jednych z pierwszych w odrodzonej Polsce, dekretów o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”, statuujących utworzenie Straży Więziennej i stanowiących fundament powstania nowoczesnego więziennictwa. Dziś mija 105 lat od tamtych...

Na Wydziale Nauk Społecznych w Jaworznie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 24 stycznia 2024 r. odbyły się dni otwarte dla młodzieży szkół średnich. Była to także sposobność do promocji naszej formacji wśród młodzieży.

W miniony poniedziałek funkcjonariusze z bielskiej jednostki penitencjarnej odwiedzili dwie szkoły podstawowe zlokalizowane w Żabnicy oraz w Milówce. Spotkania odbyły się za sprawą zgłoszenia szkoły do udziału w Ogólnopolskim programie W SŁUŻBIE PRAWU.

Zakład Karny w Cieszynie został zaproszony do Rady Interesariuszy Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie.

Funkcjonariusze katowickiej jednostki, jak pokazują nasze doświadczenia, z chęcią uczestniczą w akcjach i zbiórkach charytatywnych organizowanych w szczytnym celu. Tym razem, w związku ze zbliżającym się już 32. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Areszt Śledczy w Katowicach przekazał przedmioty na licytacje WOŚP.

Programy resocjalizacyjne realizowane w warunkach izolacji penitencjarnej ukierunkowane są między innymi na sprzyjanie aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, kształtowanie postaw społecznych i poznawczych czy zapobieganie negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec osadzonych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej