W 2019 roku w Zakładzie Karnym w Krzywańcu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach zrealizowaliśmy łącznie 19 szkoleń zawodowych w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Szukasz stałej i stabilnej pracy? Wybierz mądrze! Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

Jak zrobić karierę w sportach motorowych ?, ile dziennie trenować ?, co i jak jeść ? oraz jak zrealizować swoje marzenia ? To tylko niektóre z pytań, jakie Panu Piotrowi Protasiewiczowi zadali osadzeni w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Pomagamy

20.02.2020

Człowiek tyle jest wart, ile uczyni dla drugiego …… Zgodnie z powyższą zasadą jedną z ważniejszych form oddziaływania w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności jest uwrażliwianie na potrzeby innych poprzez pomoc na rzecz hospicjów i schronisk dla bezdomnych.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Szukasz stałej i stabilnej pracy? Wybierz mądrze! Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej