Komunikat

01.09.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Krew dla Klemensa

19.08.2021

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku kolejny raz pokazali, że potrafią nieść pomoc potrzebującym dzieciom.

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na  pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, stoczonej w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z dnia 30 lipca 1992 rok, obowiązującą od 13 sierpnia 1992 roku.

Pomagamy Klemkowi

03.08.2021

Dzięki zaproszeniu przez Zastępcę Prezydenta miasta Słupska Panią Martę Makuch dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku mjr Grzegorz Kowalik wziął udział w cotygodniowym spotkaniu z prasą.

Komunikat

02.08.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

19.07.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej