Komunikat

01.07.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku w ramach podpisanych umów z kontrahentami zewnętrznymi zobowiązał się skierować osadzonych do pracy poza teren jednostki penitencjarnej w systemie bez konwojenta.

Komunikat

01.07.2021

Areszt Śledczy w Słupsku poszukuje kandydatów na stanowisko strażnika działu ochrony.

Komunikat

18.06.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W dniu 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawstwa. Święto ustanowiono w 2004 r. aby uhonorować wszystkich ludzi, którzy bezinteresownie dzielą się z potrzebującymi darem życia jakim jest krew - HONOROWI DAWCY KRWI.

Komunikat

08.06.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej