Obecnie w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku trwa kolejny kurs zawodowy realizowany w ramach POWER 2014-2020. W szkoleniu uczestniczy 12 skazanych. Osadzeni podczas szkolenia zdobywają wiedzę i kwalifikacje niezbędne w zawodzie brukarza.

Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku.

Formy udzielania pomocy po opuszczeniu zakładu karnego.

Zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odbyło się spotkanie z prof. Jackiem Kurzępą - socjologiem, naukowcem, wykładowcą akademickim, badaczem patologii młodzieży, autorem książek.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. włączyli się w działania na rzecz środowiska z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej