Nisza

27.05.2016

11 maja osadzeni z OZ w Poznaniu i OZ w Rosnowie byli w Centrum Kultury Zamek na premierze spektaklu „Nisza” reżyserowanego przez Janusza Stolarskiego.

Lekcja historii

25.05.2016

21 maja osadzeni z odziałów zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie wzięli udział w zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem ZK.

2 i 3 marca skazani z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie, w ramach programu readaptacji społecznej „Wolontariusze Kultury”, mającego na celu rozwój umiejętności społecznych i poznawczych, oglądali spektakl zatytułowany „I rozstawili namiot wśród nas”.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw.

W Żabikowie

18.02.2016

W dniu 29 stycznia w ramach koła historycznego zorganizowano wyjście do byłego Niemieckiego Obozu Karno-Śledczego w Żabikowie.

22 stycznia na terenie oddziału zewnętrzego w Poznaniu odbył się turniej tenisa stołowego w grze pojedynczej oraz podwójnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej