Już dziś zaczyna się konkurs więziennych teatrów, z powodzeniem organizowany od pięciu lat przez poznański areszt.

Termomodernizacja

16.04.2018

Na terenie OZ Poznań realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja budynków Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Poznaniu”.

"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" Cyprian Kamil Norwid

Osadzeni z OZ w Poznaniu i OZ w Rosnowie objęli społeczną opieką grób Olgierda Muśnickiego, pilota wojsk lotniczych II Rzeczypospolitej.

Zakończył się kurs zawodowy GLAZURNIK w ramach projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Osadzeni z OZ w Poznaniu, w ramach programu edukacji historycznej gościli w atelier Stowarzyszenia Łazęga Poznańska i obejrzeli wystawę prac Stanisława Mrowińskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej