Na rynku pracy jest dzisiaj duże zapotrzebowanie na fachowców od nadawania mieszkaniom nowego blasku. Stąd w Oddziale Zewnętrznym w Opatówku przyuczono w tym fachu grupę osadzonych.

Kolejni skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Starem Bornem i podlegającym mu Oddziale Zewnętrznym w Opatówku poddani zostają resocjalizacji poprzez sztukę.

Refleksja nad złem

19.04.2019

Wobec skazanych stosowane są różne metody, by skłonić ich do refleksji nad zmianą dotychczasowego swojego postępowania. Jedną z dróg są spektakle profilaktyczno-wychowawcze.

Nie takie straszne

28.02.2019

W Oddziale Zewnętrznym w Opatówku kontynuowany jest program, dzięki któremu skazani poznają zagadnienia prawno-finansowe.

W Oddziale Zewnętrznym w Opatówku zamontowano nowy kocioł centralnego ogrzewania. Jest nie tylko sprawniejszy, ale przede wszystkim bardziej ekologiczny.

Ćwiczenie reakcji

31.12.2018

Czym może się skończyć próba wniesienia amfetaminy na teren jednostki przekonać się można było podczas ćwiczeń w Oddziale Zewnętrznym w Opatówku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej