Była to pierwsza kolęda w historii Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim

Mł. chor. Lidia Raczyk zajęła III miejsce w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego” w kategorii pielęgniarka/położna roku w Kaliszu i powiecie kaliskim

Noc konfesjonałów

27.12.2017

„Nie bój się, wierz tylko” - pod tym hasłem odbywała się tegoroczna Noc Konfesjonałów, w której udział wziął także Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 23.12.2017 r. siedzibie Caritas Diecezji Kaliskiej odbyła się wigilia dla ponad 350 podopiecznych Kaliskiego Domu Opieki Caritas, w której uczestniczył także Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp, mjr Remigiusz Męcel

Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim zajął 3. miejsce w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie na Audycję Radiowęzłową „Historia Żywa-Moja Mała Ojczyzna- Moja Rodzina-Ja”

Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim odwiedzili studenci Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej