Nauka samoobrony to sposób na zapewnienie sobie optymalnego poczucia bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez instruktorów Policji.

Dzień Ziemi

21.04.2022

Z okazji Dnia Ziemi funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowali skazanych do udziału w akcji sprzątania świata.

W jednostkach penitencjarnych opiekę duszpasterską zapewniają księża kapelani. Sprawowanie posługi kapłańskiej, dzielenie się wiarą i rozmowa, to najważniejsze zadania kapelana więziennego. Dziś towarzyszą skazanym w specyficznym czasie w przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych.

W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Również w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej kadra przygotowała osadzonych do uczczenia pamięci pomordowanych.

Ważne miejsce w oddziaływaniach Służby Więziennej zajmuje przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy i doświadczeń. Należy do nich m.in. dzień przedsiębiorczości, który sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odwiedziła grupa studentów drugiego roku kierunku Politologia Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu w ramach omawianego przedmiotu „Polityka bezpieczeństwa” w celu przybliżenia zagadnienia marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej