W ramach programu resocjalizacyjnego „I Ty możesz zostać bohaterem” zainicjowanego przez wychowawców działu penitencjarnego, skazani uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy od przewodniczącego WOPR Pana Zbigniewa Fielka.

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zawierciańskiego.

W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Wojkowicach odbyły się uroczysta procesja Bożego Ciała.

Dzięki współpracy zainicjowanej przez Oddział Zewnętrzny ZK w Wojkowicach z Zespołem Szkół w Porębie w szkole pojawili się funkcjonariusze działu penitencjarnego. Spotkanie swoim patronatem objął Burmistrz Miasta Poręba.

Jednym z istotnych kierunków oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności jest praca. To obszar, w którym Służba Więzienna również aktywnie poszukuje nowych miejsc zatrudnienia dla więźniów.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach skierują kolejną grupę skazanych do nieodpłatnych prac na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Zawierciu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej