Służba Więzienna we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu zrealizowała program służący readaptacji skazanych

Funkcjonariusz Służby Więziennej znalazł znaczną sumę pieniędzy i zwrócił ją prawowitemu właścicielowi.

Wigilijny stół

22.12.2017

Osadzeni wraz ze swoimi najbliższymi zasiedli do wigilijnego stołu

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali świąteczne choinki dla dzieci z zawierciańskiej świetlicy.

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie skazani z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę

Służba Więzienna wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zaangażowała się w projekt Szlachetnej Paczki

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej