W ramach oddziaływań psychokorekcyjnych realizowanych na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu w miesiącu grudniu zrealizowane zostały dwa duże programy readaptacyjne.

Dzięki rzetelnej pracy i pełnemu profesjonalizmowi 2 stycznia br. Funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu ujawnił telefon komórkowy w paczce higieniczno-odzieżowej.

Dzięki współpracy funkcjonariuszy działu penitencjarnego z Księdzem Krzysztofem Wolnicą w dniu 13 grudnia 2018 roku grupa osadzonych uczestniczyła w spotkaniu adwentowym, które poprowadził Ksiądz prof. Bogdan Ferdek.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego we Wrocławiu składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, pomyślności, wytrwałości w realizacji planów zawodowych i osobistych!

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zrealizowano kolejne warsztaty nauki relaksacji i wizualizacji dla skazanych. Uczestnikami programu w zakresie kształtowania umiejętności społecznych byli tym razem wieloletni recydywiści penitencjarni, którzy na obecnym etapie swojego życia jawią się, jako osadzeni zmotywowani do zmiany i pracy nad sobą.

Dzięki współpracy Służby Więziennej z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu przedstawiciele aresztu śledczego we Wrocławiu w dniu 7.12.2018r. uczestniczyli w warsztatach świątecznych pod hasłem „Choinka pachnąca lasem”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej