20 grudnia 2018 r. w Areszcie Śledczym w Wejherowie odbyło się spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER) w Areszcie Śledczym w Wejherowie w roku 2018 r.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości stanowią znakomitą okazję do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

W Wejherowie odbyły się powiatowo-miejskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Aresztu Śledczego.

W październiku na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie rozpoczął się kolejny z zaplanowanych na rok 2018 cykli szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Areszt Śledczy w Wejherowie czynnie wpisuje się w działalność na rzecz powiatu wejherowskiego oraz Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. W związku z tą współpracą jednostka została uhonorowana dwoma medalami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej