Piłsudczycy

18.10.2021

W dniu 16.10.2021r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski, wspólnie z przedstawicielami kartuskich i kościerskich władz z zastępcą Dyrektora Okręgowego ppłk. Adamem Poćwiardowskim na czele, uczestniczył w obchodach 102 rocznicy utworzenia 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, połączonych z 5 rocznicą powołania Okręgu Kaszubsko – Pomorskiego Związków Piłsudczyków.

W odpowiedzi na zaproszenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie, mjr Grzegorz Woscholski wziął udział w uroczystościach związanych z nadaniem rondu imienia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.

W dniu dzisiejszym na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie odbyły się ćwiczenia obronne, przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, dzięki czemu funkcjonariusze mogli doskonalić swoje umiejętności w nagłej sytuacji kryzysowej.

„Czy siadając do wywiadów z bohaterkami reportażu, miałam w głowie obraz kobiet w służbach mundurowych ? Tak. Nie był on jednak sprecyzowany, ani zamknięty w jakiś konkretnych ramach. Byłam otwarta na każdą tezę, na każdy wniosek. Zyskałam dzięki temu nową perspektywę - a w właściwie trzy – które dały mi do zrozumienia, że każdą szufladkę, w którą zostaniemy zamknięte, można otworzyć od środka” – od takiego wstępu w nr 42 Kwartalnika...

Areszt Śledczy w Wejherowie z mjr. Grzegorzem Woscholskim na czele, w dniu 03.10.2021r. uczestniczył w uroczystości w miejscu zwanym „Kaszubską Golgotą”, aby oddać cześć pamięci ofiar, dla których ostatnim obrazem w życiu był Piaśnicki Las.

W dniu 24 września 2021r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski w odpowiedzi na zaproszenie, wspólnie z mjr Alicją Kokoszką – Drobińską kierownik działu ewidencji, uczestniczył w uroczystości otwarcia nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej