V edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek

Od 2012 r. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy ze środowiskiem lokalnym (urzędami miast i dzielnic, starostwami, szkołami ponadpodstawowymi) realizuje projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego na Warszawskim Grochowie aktywnie włączają się w tegoroczną akcję „Sprzątania świata – Polska 2019 ”, motywując osoby pozbawione wolności do działań na rzecz środowiska naturalnego.

19 września br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie–Grochowie, płk Wojciech Zaręba w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie, płk. Zbigniewa Brzostka, zawarł kolejną umowę dotyczącą zatrudnienia odpłatnego osób pozbawionych wolności.

Ratowanie ludzkiego życia – priorytetem SW

Wizytacja przedstawicieli NMF

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej