Nadanie stopni służbowych i wyróżnień z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Obchody odzyskania niepodległości wśród osadzonych grochowskiej jednostki

Studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego z wizytą w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie.

Idea mediacji na Olszynce Grochowskiej

V edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek

Od 2012 r. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy ze środowiskiem lokalnym (urzędami miast i dzielnic, starostwami, szkołami ponadpodstawowymi) realizuje projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej