LEKCJA HISTORII

05.09.2018

Zajęcia kulturalno-oświatowe w Muzeum Narodowym

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie rozpoczęło się szkolenie kursowe „Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej” dla skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności.

Gazetka więzienna

24.08.2018

Osadzone przebywające w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie aktywnie tworzą gazetkę więzienną Kamczatka News w ramach programu resocjalizacyjnego.

Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie aktywnie uczestniczy w obchodach 25 rocznicy ratyfikowania Konwencji o ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki organizowanych cyklicznie w tutejszej jednostce penitencjarnej, 19 lipca 2018 roku 6 skazanych mężczyzn uczestniczyło w lekcji historycznej w  Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Wyróżnienie dla grupy teatralnej „Nadzieja”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej