9 sierpnia odbyły się zajęcia kulturalno - oświatowe dla uczestników programu readaptacji społecznej "Bliżej historii", który prowadzony jest we współpracy z Fundacją "Nie Zapomnij o Nas".

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w szeregach Służby Więziennej.

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce uczestniczący w programie resocjalizacyjnym w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pt. „Bliżej Historii” wzięli udział w zajęciach poza terenem jednostki w myśl art. 91 pkt. 4 kkw na Cmentarzu Powązkowski.

Służba Więzienna oferuje współpracę w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności, które mogą podjąć pracę odpłatną, w ramach skierowania do pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronowirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

15 lipca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy płk Radosławem Salakiem -Dyrektorem Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce a Panem Patrykiem Markuszewskim -Prezesem Fundacji „Nie Zapomnij o Nas”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej