Ku chwale ojczyzny!

14.11.2019

W dniu 14 listopada 2019 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości związane z wręczeniem funkcjonariuszom jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych

Radomianie uczcili 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości z tej okazji odbyły się w Katedrze i pod Pomnikiem Czynu Legionów w Rynku.

W dniu 4 listopada w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyło się spotkanie profilaktyczne dla skazanych z przedstawicielem Misji Więziennej „Fylake”

Ku pamięci...

02.11.2019

Kadra penitencjarna z Aresztu Śledczego w Radomiu zorganizowała dla skazanych kilkugodzinne zajęcia, w ramach których osadzeni pod opieką wychowawcy udali się na cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu

Nowi żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego złożyli w niedzielę 27 października na radomskim lotnisku przysięgę po zakończeniu 16-dniowego szkolenia podstawowego.

W dniu 25 października 2019 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się ćwiczenia obronno-ochronne Służby Więziennej. W ćwiczeniach brali również udział funkcjonariusze Policji oraz Straży Pożarnej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej