W bieżącym roku w Areszcie Śledczym w Radomiu zrealizowano 10 kursów zawodowych w zawodach: malarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik i glazurnik

17 grudnia 2019 r. pani Marta Trojanowska po raz kolejny poprowadziła zajęcia czytelnicze w Areszcie Śledczym w Radomiu

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbył się koncert kolędowy pana Wojciecha Kubiaka

13 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjne już spotkanie wigilijne, zorganizowane przez Służbę Więzienną, podczas którego skazani mogli podzielić się opłatkiem ze swymi najbliższymi

Poznaj swoje prawa

08.12.2019

W dniu 6 grudnia 2019 r. przedstawiciele Fundacji Academia Iuris spotkali się z grupą skazanych z Aresztu Śledczego w Radomiu z okazji obchodzonego na całym świecie Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

W dniu 6 grudnia 2019 r. po raz kolejny funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali zebrane słodycze dla dzieci z placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej