Do Aresztu Śledczego w Opolu trafiła nowa broń w ramach "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" ustanowionego ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. To karabinek automatyczny Beretta ARX 160 kaliber 5,56 i wyrzutnik pocisków obezwładniających GL-06 40 mm.

Praktycznie przez cały kwiecień br. na terenie opolskiego aresztu śledczego odbywał się kurs brukarza połączony z aktywizacją zawodową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1 kwietnia br. w  ramach programu readaptacji społecznej z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych - teatr więzienny „WIDNO-KRĘGI' oraz "DRUGA SZANSA" - osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie wzięły udział w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu.

Odprawa roczna

15.03.2019

15 marca br. w sali Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu odbyła się roczna odprawa służbowa poświęcona analizie funkcjonowania w 2018 r. Aresztu Śledczego w Opolu oraz podległych mu oddziałów zewnętrznych w Turawie i Opolu.

14 marca br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. W czasie trwającego dwie godziny spotkania młodzież została zapoznana ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej. Wszystkim przedstawiono ofertę edukacyjną nowo utworzonej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, będącej alternatywą dla uczniów zainteresowanych formacjami mundurowymi.

1 marca br. Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu kpt. Tomasz Jastrzębski oraz por. Jakub Graczyk wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Opolu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej