Akcja zbiórki krwi została zorganizowana przez Klub honorowych dawców krwi „Mundurowi” wraz z Rejonowym Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli .

W tym roku przypada dziesiąta rocznica śmierci Dariusza Ziębowskiego oraz Stanisława Kaspra- policjantów, którzy zginęli podczas pełnienia służby z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

W dniu 12.12.2016 roku w siedzibie Miejskiego Urzędu Pomocy Społecznej w Nowej Soli zawarte zostało porozumienie pomiędzy ppłk Dariuszem Rączkowskim- Dyrektorem nowosolskiego aresztu oraz Panią Grażyną Wlazły- Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

W dniu 06.12.2016 roku w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowa połączona z debatą oxfordzką na temat „Więzienne dzieci” -asocjacja, dysocjacja czy prizonizacji.

W dniu 24.11.2016r. odbyła się konferencja pt. „Stres i jego konsekwencje dla zdrowia” organizowanej przez Dzienny Oddział Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ MSW i A w Zielonej Górze, w której wzięli udział funkcjonariusze Służby Więziennej

Ćwiczenia obronne

22.11.2016

W dniu 22.11.2016 roku w nowosolskim areszcie odbyły się ćwiczenia ochronno-obronne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej