Readaptacja społeczna skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych ma również związek z realizowaniem inicjatyw poza jednostką penitencjarną.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został ustanowiony podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyło się 27 stycznia 2005 roku. Samo słowo holocaust w języku angielskim oznacza zagłada, zwłaszcza wiążąca się ze spaleniem ofiar. Dziś termin holocaust stosuje się w kontekście zagłady Żydów w okresie II wojny światowej dokonanej przez III Rzeszę w Europie. Od tych wydarzeń dzielą nas już dziesięciolecia jednak nie zmienia to faktu, że poniesione...

”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”

Kolejne spotkanie skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie z przedstawicielem IPN.

W dniu 29 grudnia 2022 r. podsumowano XVIII edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Konkursowego na Audycję Radiowęzłową ,, Historia Żywa – Moja Mała Ojczyzna – Moja Rodzina – Ja” organizowanego przez Areszt Śledczy w Koszalinie.

Jasełka

23.12.2022

Po raz kolejny za więziennymi murami, na terenie Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej