W ramach programu resocjalizacji realizowanego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, skazani mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Hajnówce szyją maseczki ochronne

Komunikat

27.11.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19:

KOMUNIKAT

29.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19:

KOMUNIKAT

09.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19:

W dniu dzisiejszym dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Roman Paszko podpisał List Intencyjny z Burmistrzem Miasta Hajnówka Jerzym Sirakiem, w ramach projektu Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki

W Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyło się kolejne szkolenie kursowe zrealizowane w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej