W Areszcie Śledczym w Hajnówce odbywają się kolejne szkolenia kursowe realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Psycholodzy z Zakładu Medycyny Pracy Służby Więziennej w Białymstoku przeprowadzili zajęcia warsztatowe grupie funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Hajnówce będących w służbie przygotowawczej

W kaplicy Aresztu Śledczego w Hajnówce, zgodnie z obrządkiem Cerkwi Prawosławnej, został udzielony sakrament chrztu i bierzmowania jednemu z osadzonych przebywających w tutejszej jednostce

Kolejna akcja oddawania krwi zorganizowana przez Areszt Śledczy w Hajnówce

W kwietniu i maju b.r. osadzeni wyznań rzymskokatolickiego i prawosławnego przeżywali szczególne dla chrześcijan Święta Wielkanocne

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej