W ramach realizacji rządowego programu "Praca dla więźniów" Służba Więzienna zaprasza lokalnych przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą zatrudnienia skazanych.

W dniu 9 kwietnia 2017 r. w Grójcu odbyły się uroczyste obchody 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Oddano także hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Z inicjatywy burmistrza miasta w dniu 8 kwietnia 2017 r. mieszkańcy Grójca wspólnie sprzątali ogródek jordanowski. Dzięki współpracy administracji aresztu z władzami samorządowymi, do akcji przyłączyli się również więźniowie.

Po raz kolejny w ramach współpracy fundacja przekazała książki do biblioteki więziennej grójeckiego aresztu.

Po raz pierwszy osadzony z Aresztu Śledczego w Grójcu brał udział w spotkaniu reedukacyjnym z zakresu problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

W Grójcu odbyła się zbiórka krwi pod hasłem "spoKREWnieni służbą", mająca na celu upamiętnić Żołnierzy Wyklętych. Patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej