Służba Więzienna realizuje program produkcji środków ochrony osobistej niezbędnych w walce z epidemią koronawirusa. Funkcjonariusze Aresztu w Grójcu prowadzą program resocjalizacji, w ramach którego skazani szyją maseczki ochronne. Trafiły one do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

„Murem za medykiem” to akcja, która zwraca uwagę na problemy środowiska medycznego w walce z koronawirusem. Areszt Śledczy w Grójcu i Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie, w geście solidarności ze służbami zmagającymi się ze skutkami pandemii, przeprowadził zbiórkę funduszy na zakup wody, napojów izotonicznych i elektrolitowych na potrzeby zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego działających na terenie Grójca i Warki.

Areszt Śledczy w Grójcu uruchomił program produkcji środków ochrony osobistej niezbędnych w walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Skazani odbywający karę w grójeckiej jednostce penitencjarnej, przy aktywnym udziale funkcjonariuszy Służby Więziennej, rozpoczęli szycie maseczek ochronnych.

Mundurowi nie potrafią przejść obojętnie obok pokrzywdzonych zwierząt. Są zawsze gotowi do niesienia pomocy. 5 maja br. w strugach deszczu funkcjonariusze Służby Więziennej i Mazowieckiej Policji przekazali ponad pół tony żywności dla Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie przeprowadzili zbiórkę środków dezynfekujących i środków higieny pod nazwą „Łańcuch dobrej woli dla DPS w Lesznowoli”.

W ramach akcji pomocowych organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu przekazali na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu ponad 150 kg żywności i karmy dla czworonogów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej