W związku z realizowanym Programem modernizacją Służby Więziennej w latach 2017-2020 do Magazynu Okręgowego Uzbrojenia przy Areszcie Śledczym w Gdańsku dotarła pierwsza dostawa nowoczesnego sprzętu. Program zakłada zakup nowoczesnego uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalnego, modernizację urządzeń ochronnych oraz wymianę taboru samochodowego.

26 stycznia 2018 r. w Teatrze Gdynia Główna odbyła się premiera spektaklu pt. „Podblokowe rozkminy”. To wynik współpracy funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Gdańsku z Panią Ewą Ignaczak i Panią Małgorzatą Polakowską.

7 grudnia 2017 r. w gdańskim areszcie, po czterech latach starań uroczyście otwarto nowe stanowisko dowodzenia. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź a uroczystego przecięcia wstęgi wraz z arcybiskupem dokonali płk Grzegorz Fedorowicz Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i płk Lesław Bryłkowski Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej.

5 grudnia 2017 r. gdańska Służba Więzienna uczciła 150. rocznicę urodzin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Dbając o dobre imię Służby Więziennej, w związku z podpisanymi porozumieniami i szeroko pojętą współpracą Aresztu Śledczego w Gdańsku z wieloma, różnymi instytucjami, a także mając na względzie patriotyczne wychowanie młodzieży, funkcjonariusze naszej jednostki na wielu polach starają się przybliżyć lokalnej społeczności trud i zadania więzienników oraz przypomnieć kawałek historii związanej z naszym aresztem.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski złożył wieniec pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i uczestniczył we mszy św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W ten sposób gdańska Służba Więzienna uczciła dzień odzyskania niepodległości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej