Udaremniony przemyt

17.02.2022

Dzięki czujności i profesjonalizmowi Funkcjonariuszy Służby Więziennej po raz kolejny udaremniono próbę przemytu.

Areszt Śledczy w Bytomiu na bieżąco realizuje zadania w ramach przeciwdziałania przedostawaniu się substancji odurzających oraz ich obrotowi na terenie jednostki penitencjarnej.

W dniu 11 lutego ppłk Dorota Wyląg - Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu - po ponad 30 latach służby przeszła na zaopatrzenie emerytalne.

Święto Służby Więziennej przypada w dniu 8 lutego w rocznicę powołania więziennictwa. Dokładnie 103 lata temu, właśnie 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret ,,W sprawie tymczasowych przepisów więziennych’’.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Służba kwatermistrzowska obok działu ewidencji, penitencjarnego, ochrony, czy służby zdrowia to jedna z kluczowych komórek organizacyjnych zapewniających prawidłowy przebieg służby. Działania realizowane przez funkcjonariuszy działu kwatermistrzowskiego mają zapewnić osadzonym odbycie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztu w odpowiednich warunkach bytowych, a także odpowiednie warunki pracy wszystkim pracownikom naszej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej