„Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim” - spotkanie informacyjne w międzyrzeckim areszcie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Radosław Jaźwiński złożył wizytę Staroście Międzyrzeckiemu Pani Agnieszce Olender.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu po raz kolejny reprezentowali Służbę Więzienną na "Targach Edukacji i Pracy" w Międzyrzeczu.

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu zorganizował spotkania dla uczniów klas maturalnych promujące zawód funkcjonariusza Służby Więziennej.

Skazani zdobywają kwalifikacje uczestnicząc w kursie zawodowym realizowanym w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Mjr Agnieszka Wietrzyńska, na co dzień kierownik działu ewidencji Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu ma dość nietypową pasję. Bieg z przeszkodami, przejście przez rzekę, jak również taplanie się w błocie to dla niej niemal codzienność, której doświadcza w trakcie zawodów sportowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej