Podwójne święto w międzyrzeckim areszcie: 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dwudniowe obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Służby Więziennej.

Koncert patriotyczny z okazji Setnej Rocznicy Niepodległości w wykonaniu muzyka – gitarzysty i wokalisty Wojtka Kubiaka.

Czym jest mediacja, kim jest mediator oraz jakie korzyści płyną z mediacji – tego dowiedzieli się skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu.

Ppłk Arkadiusz Tomczak – dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu uczestniczył w uroczystości odsłonięcia pomnika gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego na Podzamczu w Międzyrzeczu.

PO WER 2014 – 2020, czyli: ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej